O Chórze, Chór Mieszany Salawa, Kraków

 Godziny spotkań

Próby odbywają się w każdą środę o godz. 17:00. Chór włącza się również w coniedzielną Liturgię Mszy Świętej. Aby dołączyć do naszej wspólnoty wystarczy przyjść na środową próbę. Znajomość nut nie jest wymagana.

Publikacje o Chórze Salawa

Jubileusz o. prof. dr. hab. Zdzisława Gogoli OFMConv W minionych latach w szeregu publikacji, także naukowych, odnotowano działalność naszego Chóru. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

1) Piotr Matoga, Jubileusz o. prof. dr. hab. Zdzisława Gogoli OFMConv, "Vita Academica" 2021, nr 3-4, ss. 31-33. (Zobacz artykuł)

Działalność Chóru Salawa z parafii pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie w latach 2011–2022 2) Andrzej Edward Godek, Działalność Chóru Salawa z parafii pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie w latach 2011–2022, w: Błogosławiona Aniela Salawa w 100. rocznicę śmierci, red. Z. Gogola, Kraków 2022, ss. 5-31. (Zobacz artykuł)Historia Chóru

Pierwszy koncert kolęd w 2012 r.Chór Salawa przy parafii pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie powstał 10 października 2011 r. z inicjatywy s. Marii Kołodziej SM oraz Andrzeja Godka. Od tego czasu czynnie uczestniczy w życiu muzycznym parafii i Krakowa. Szczegółowy opis działalności naszego zespołu dostępny jest w zakładce „Kronika Chóru”. Głównym zadaniem chóru jest promowanie postaci naszej błogosławionej patronki – Anieli Salawy. Modlimy się również o jej rychłą kanonizację.

Pierwszy koncert kolęd w 2012 r.Pierwsze występy zespołu miały miejsce jeszcze w październiku 2011 r. Od tego czasu systematycznie organizujemy koncerty kolęd, patriotyczne a także maryjne. Od początku istnienia chóru jego dyrygentem jest p. dr Andrzej Godek. W pierwszą rocznicę działalności w październiku 2012 r. uczestniczyliśmy we Mszy Św. transmitowanej przez TVP1 z Krakowa-Łagiewnika (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia).

Pierwszy koncert kolęd w 2012 r.Pierwszy koncert kolęd w 2012 r.Wlistopadzie 2016 r. odbyła się pierwsza zagraniczna pielgrzymka naszego Chóru - swoje kroki skierowaliśmy do Rzymu. Tam uczestniczyliśmy we Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II, którą w dniu Święta Niepodległości odprawił dla nas ks. Marek Owsiak CM. Ubogaciliśmy również naszym śpiewem Liturgię Mszy św. w kaplicy Domu Polskiego przy Via Cassia, gdzie przebywaliśmy w czasie naszej pielgrzymki.

Pierwszy koncert kolęd w 2012 r.Pierwszy koncert kolęd w 2012 r.Od początku naszej działalności współpracujemy z Akcją Katolicką - zarówno oddziałem przyparafialnym, jak i na poziomie Archidiecezji Krakowskiej. Jednym ze szczególniejszych przejawów tej współpracy był śpiew naszego chóru podczas Mszy świętej odprawionej w Katedrze Wawelskiej dn. 19 września 2015 r. przez JE bp. Marka Solarczyka, pomocniczego bp. Diecezji Warszawsko-Praskiej, w czasie II Ogólnopolskiego Kongresu Akcji Katolickiej.

Pielgrzymka naszego chóru do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (2018 r.)

Chór Salawa z abp. Markiem Jędraszewskim w 2019 r. W 2017 roku Chór uczestniczył we Mszy św. odprawianej przez bp. Grzegorza Rysia, a także spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej wraz z kard. Stanisławem Dziwiszem. brał udział także w jubileuszu 20-lecia reaktywacji Akcji Katolickiej w Wadowicach. W 2019 roku odbyła się druga zagraniczna pielgrzymka naszego Chóru. Tym razem skierowaliśmy nasze kroki do Lwowa, gdzie śpiewaliśmy w czasie Mszy św. odprawianych w katedrze łacińskiej oraz w kościele pw. św. Antoniego. W tym samym roku uczestniczyliśmy również w spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej z abp. Markiem Jędraszewskim oraz prymacjach biskupich bp. Janusza Mastalskiego.

Zawołanie naszego Chóru

Poetyckie słowa hasła naszego Chóru ułożone zostały przez p. Władysławę Buzuk.

Święta Cecylio patronko nasza
Chór Salawa w Twe łaski się wprasza.
Dodawaj nam sił i wspieraj mocami
a w trudnych chwilach bądź razem z nami.
Panie Boże wielbimy Cię i sławimy
z pokorą o błogosławieństwo prosimy.
Matko Boża weź nas w opiekę, zsyłaj natchnienia
by dane nam było realizować wspólne marzenia.
Jesteśmy w jednym Bożym Kościele
śpiewajmy z radością i szanujmy się jak wielcy przyjaciele.