Chór Salawa - Triduum 2015

Triduum 2015

Wielki Czwartek

U podnurza ołtarza kościoła p/w bł. Anieli Salawy  plakat -  zamyślony Chrystus w koronie cierniowej z przesłaniem: Umacniajcie Wasze serca. Poniżej  wielkie czerwone serce, między kamieniami słowa - klucze: miłosierne, czujne, szczodre, mocne. Kolor fioletu, który dominuje w kościelnej aranżacji symbolizuje przede wszystkim nadzieję.  

Eucharystia tłumaczy się przez miłość. Eucharystia pochodzi z miłości i rodzi miłość. W nią tez jest ostatecznie wpisane przykazanie miłości i w niej zakorzenione.
św Jan Paweł II ( Rzym 4 IV 1985)

Liturgia Wieczerzy Paschalnej u w Kościele bł Salawy pod przewodnictwem Ks. Proboszcza przebiegała nad zwyczaj uroczyście. Wielkoczwartkowe Misterium zapoczątkowała uroczysta procesja z udziałem całej Służby Liturgicznej Ołtarza oraz wszystkich kapłanów parafii. Ważnym elementem procesji było uniesienie Ewangeliarza wysoko ku górze i niesienie przez cały Kościół.  Było też okadzenie ołtarza. W Wielki Czwartek ustanowiony został sakrament święceń kapłańskich. Z tej okazji piękne słowa podziękowania na ręce kapłanów złożył nasz Dyrygent Andrzej Godek . Ujęła mnie głębsza wymowa i rozumienie podziękowania zarówno Bogu za dar powołania wspaniałych Kapłanów ale i otwarcie się ich na działanie oraz Światło Ducha Świętego! To bardzo ważne, by być otwartym na natchnienia płynące "z góry". Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej oraz Chór Salawa wręczyli kapłanom białe róże w imieniu wszystkich parafian i modlących się w naszym kościele.

W tym dniu 2 IV przypadła tez 10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Warto wspomnieć fakt ujawnienia przez Papieża nowej tajemnicy różańca- Tajemnice Światła, która niewątpliwie skłania do jeszcze głębszego przezywania/kontemplowania wydarzeń z życia Chrystusa- Boga o wielkim sercu - (miłosiernym, czujnym, szczodre, mocne). Zwłaszcza ostatnia z pięciu - tajemnic - ustanowieni Eucharystii, tłumaczy najgłębszy sens posługi Chrystusa. Tłumaczy jak można kochać prawdziwie, poświęcając własne życie dla życia swoich najbliższych. Ostatnia Wieczerza odbywa się przy stole. Chrystus wypowiada słowa  "Gorąco pragnąłem spożyć z Wami Paschę, zanim będę cierpiał" .Stół łączy jest wiec symbolem silnych, głębokich więzi międzyludzkich. 

Szczególne znaczenie w wymiarze duchowym nabrało w tym dniu przystąpienie do Komunii Świętej. 

Wielki Czwartek bowiem obchodzony jest właśnie na pamiątkę ostatniej wieczerzy, wieczerzy Paschalnej. Przystąpienie do Komunii Świetej zawsze jest poprzedzone znakiem pokoju. Gest pojednania rodzi radość. Z kolei przystąpienie do Komunii Świętej rodzi pokój w sercu a wiec jest pokarmem niezwykle życiodajnym. 

Znaczącą rolę w Liturgii Wielkiego Czwartku odegrał Chór, który przewodził i prowadził śpiew aż do Wielkiej Soboty.  Wierni nadzwyczaj chętnie włączali się  podczas Liturgii Wieczerzy Pańskiej w śpiew, ceniąc sobie powstałą w ten sposób modlitewną atmosferę.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek brak dekoracji wielkopostnej. Tabernakulum otwarte na oścież i puste w środku. Liturgia Wielkiego Piątku skupia sie na męce Jezusa Chrystusa gdzie punktem kulminacyjnym celebracji była adoracja Krzyża. Męka Pańska według św. Jana została przedstawiona w formie śpiewanej gdzie Chrystusa odegrał Pan Dariusz Rybak, Piłata ks Augustyn oraz chronistę Pan Andrzej Godek. Bogata i modlitewna choć kontemplacyjna forma przekazu na długo zapadła w pamięć. Wszyscy odziani w białe sutanny/tuniki/alby symbolizujące czystość duszy przewiązane sznurkiem. 

Współczesny obraz Chrystusa najbardziej realizuje się w rodzinie nie dziwi wiec fakt, że drugi rok z rzędu rolę Chrystusa odegrał ojciec wielodzietnej rodziny, dbający w sposób szczególny o wartości chrześcijańskie - Pan Dariusz Rybak.

Chrystus w moim mniemaniu pomimo dotkliwego okaleczenia ciała, doznania okropnego upokorzenia i odczuwania nie wyobrażalnego bólu i ukrzyżowania jest dla nas zwycięzcą za życia. Wytrzymał do końca, bez śladu gniewu czy chociaż żalu, odczuwał miłość miłosierną, która powinna stać się dla każdego a zwłaszcza wierzącego drogowskazem na drodze dobrego życia!

Maria Rudkowska

Data: 20 kwietnia 2015   | Do góry |
Aktualne informacje